Provningar

För att anmäla sig till Vincollegiets provningar måste man vara medlem i Vincollegiet. Man anmäler sig under tidsbegränsade anmälningsomgångar med några provningar i varje. Anmälningarna görs via ett formulär som skickas ut till alla medlemmar via epost. Platser till övertecknade provningar fördelas genom lottning. Några dagar efter varje anmälningsomgång får alla medlemmar ett utskick med platstilldelningen och eventuella reserver till provningarna. Om man får förhinder meddelar man detta till provningar@vincollegiet.se senast tre dagar innan provningen. Vid senare besked eller om man glömmer att komma så förväntas man att betala för provningen (BG 5507-2961).

När man går på provning med Vincollegiet behöver man ha med sig vinglas (oftast 6 stycken), penna och kontanter. Rutinerade Vincollegor bär ofta sina glas i speciella lådor från Alstermo bruk. Kostnaderna för provningarna varierar mycket, men det är alltid självkostnadspris för vinerna och vi brukar försöka ange en prisuppskattning i utskick och på hemsidan.

Vi gör vårt bästa för att ordna provningar för att tillfredsställa olika smakriktningar. Vi håller vertikalprovningar (samma vin av olika årgångar), horisontalprovningar (olika viner av samma årgång), druvprovningar, blindprovningar, halvblindprovningar, nyhetsprovningar, områdes- eller landsprovningar, dyra provningar, billiga provningar med mera, med mera.

Om du har några önskemål om en provning som du och andra skulle vilja gå på, eller kanske själv skulle vilja hålla, så tveka inte att kontakta Vincollegiets styrelse. Verksamheten bygger på medlemmarnas intresse och till stor utsträckning på deras vinkällare! Vi lägger i allmänhet provningsschemat för våren i slutet på höstterminen, och för hösten i slutet på vårterminen.

Att hålla en provning innebär förstås att planera provningen, skaffa vinerna, bröd och eventuella tilltugg och att agera provningsledare under själva provningen. Dessutom måste man se till att karaffer, mätglas, korkskruv, protokoll och dylikt finns på plats och sedan i efterhand redovisa provningen. Kontakta Vincollegiets styrelse om du har funderingar om detta.

I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att ingen av dem som håller föreläsningar eller provningar får någon ersättning utöver kostnaden för vinerna. För att kunna erbjuda intressanta provningar har föreningen också en vinkällare som hela tiden fylls på med nya spännande viner.