Om Vincollegiet

Vincollegiet (Collegium Vinorum Polytechnicum eller kort och gott CVP) är en kårförening för vinintresserade på KTH. Föreningen bildades 1976 ”med syfte att vidga kännedom om och förståelsen för vin och andra ädla drycker, företrädesvis bland teknologer.  Föreningen har till ändamål att anordna provningar, föreläsningar och kurser i ämnet.”     (ur Vincollegiets stadgar rev2017).

Vincollegiets huvudsakliga verksamhet består i att medlemmarna ordnar provningar och kurser. Vi har vinprovningar med olika teman ungefär två gånger i månaden; en kurs om vin och vinprovning på hösten; och en kurs om vinområden i världen på våren.

Förtroendevalda

Vincollegiets styrelse 2016 består av följande personer:

  • David Bauman, Ordförande, ordforande SNABEL-A vincollegiet PUNKT se
  • Olle Berg, Kassör, kassor SNABEL-A vincollegiet PUNKT se
  • Johanna Gustafsson Stjernborg, sekreterare SNABEL-A vincollegiet PUNKT se
  • Johan Malmberg, Ledamot, Kellermeister
  • Anna Svensson, Ledamot
  • Henning Wiberg , Suppleant
  • Joy Zomborszki, Suppleant, kommunikationsansvarig

Hela styrelsen nås på: styrelsen SNABEL-A vincollegiet PUNKT se

 Webmaster

  • Sofia Hellqvist, webmaster SNABEL-A vincollegiet PUNKT se