Om Vincollegiet

Vincollegiet (Collegium Vinorum Polytechnicum eller kort och gott CVP) är en kårförening för vinintresserade på KTH. Föreningen bildades 1976 ”med syfte att vidga kännedom om och förståelsen för vin och andra ädla drycker, företrädesvis bland teknologer. Föreningen har till ändamål att anordna provningar, föreläsningar och kurser i ämnet.”     (ur Vincollegiets stadgar rev2017).

Vincollegiets huvudsakliga verksamhet består i att medlemmarna ordnar provningar och kurser. Vi har vinprovningar med olika teman ungefär två gånger i månaden; en kurs om vin och vinprovning på hösten; och en kurs om vinområden i världen på våren.

Förtroendevalda

Vincollegiets styrelse 2022-2023 består av följande personer:

  • David Bauman, Ordförande, ordforande SNABEL-A vincollegiet PUNKT se
  • Ossian Grundevik, Kassör, kassor SNABEL-A vincollegiet PUNKT se
  • Mattias Bernemyr, Sekreterare
  • Johan Malmberg, Kellermeister
  • Johan Arvidsson, Kursansvarig
  • Joy Zomborszki, Ledamot
  • Anders Åhlén, Ledamot
  • Souad Iskander, Ledamot

Hela styrelsen nås på: styrelsen SNABEL-A vincollegiet PUNKT se